S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 
 


icq: 673949881

 


Quatro - jednoduchý nákup na splátky


 

 

 


 

KONTAKTY

Rastislav Habánek - HROK
tel: 0903 782 730
hrok@hrok.sk
Prevádzka: Matice slovenskej 6, 911 05 Trenčín

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky internetového obchodu hrok.sk

Ak sa tovar momentálne nenachádza v našom obchode, nie je pre nás problém, ho zabezpečiť.

Inštaláciu vykonávame po dohode.

V prípade otázok nás kontaktujte: hrok@hrok.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Nákup v internetovom obchode www.hrok.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami (ďalej len OP).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP pred uskutočnením objednávky.

Tieto OP platia v celom rozsahu a sú záväzné pre obchodný styk medzi predávajúcim (Rastislav Habánek, Matice slovenskej 281/6, 911 05 Trenčín, IČO: 45481016, DIČ: 1082307160) a kupujúcim (fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s kupujúcim). Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.hrok.sk

2. Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže vybrať a objednať ktorýkoľvek tovar z ponuky na stránke internetového obchodu www.hrok.sk. Tovar je možné objednať tiež e-mailom, prípadne telefonicky.

Kupujúci poskytne predávajúcemu svoje kontaktné údaje, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade z dôvodu bezproblémového vybavenia objednávky, overenia alebo doplnenia požadovaných údajov. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci informatívny e-mail o prijatí objednávky.

Po potvrdení objednávky vznikne medzi kupujúcim a predávajúcim obchodný vzťah.

Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Objednávka musí obsahovať meno kupujúceho a poštovú adresu pre doručenie tovaru, telefonický a e-mailový kontakt, objednávací kód a presný názov tovaru, počet kusov z každej položky tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady za tovar a spôsob prepravy a prevzatia tovaru. Objednávka právnickej osoby musí obsahovať tiež IČO a SK DIČ spoločnosti a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

3. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže zaplatiť za tovar bankovým prevodom, alebo kuriérnou dobierkou. Pri platbe pred prevzatím tovaru, vykonávajte úhradu až po tom, ako obdržíte e-mailom potvrdenie objednávky. Ak kupujúci neuhradí tovar do 7 pracov dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku ako neplatnú. Týmto zaniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. V zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.hrok.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar dostane kupujúci zvoleným spôsobom (osobne alebo kuriérom). Tovar, ktorý je na sklade bude odoslaný najneskôr do dvoch pracovných dní od potvrdenia prijatej objednávky. Pri platbe vopred to bude najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar do dvoch dní, budete oboznámení e-mailom o novom termíne odoslania, prípadne vám bude ponúknutý alternatívny tovar ako náhrada za objednaný tovar.

5. Vrátenie tovaru

Kúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tento tovar musí byť nepoškodený v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom, návodom a záručným listom. Náklady za dopravu tovaru sa nevracajú. Najneskôr do 15 kalendárnych dní bude suma za vrátený tovar o poukázaná na účet kupujúceho.

6. Reklamácia

Reklamovať sa dá iba tovar kúpený u predávajúceho.

Odstrániť poruchu môže predávajúci na prevádzke, alebo u príslušného výrobcu tovaru, ktorý je uvedený na záručnom liste, prípadne na požiadanie u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho s reklamačným protokolom, na ktorom musí uviesť svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, popis závady, ako sa prejavuje. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu. Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Tovar, ktorý nebude obsahovať reklamačný protokol s vyplnenými náležitosťami /kontakt, popis závady/, nebude obsahovať kópiu nákupného dokladu nebude považovaný za reklamáciu a bude odoslaný späť.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný s príslušenstvom, návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Z

áručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

MDk4Y